График за предаване на изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии /СИК/ в община Куклен

  1. СИК в гр. Куклен от 11.00 ч. на 01.10.2022 г.
  2. ПСИК и СИК в с. Руен, с. Гълъбово, с. Цар Калоян, с. Яврово, с. Добралък от 13.00 ч. на 01.10.2022 г.