Агенция за социално подпомагане

График за приемане на заявления-декларации в кметство гр. Куклен на социалния работник г-жа Мария Атанасова

от 09:00 до 17:00 ч.

дати: 1,2,3,5,11,12,16,17,22,23,25,26,29,31.08.2022 год.

Извън посочените в графика дни заявления-декларации се приемат:

  1. B Дирекция „Социално подпомагане“ – Родопи, гр. Пловдив, бул. ”Руски” № 13, ет.1, стая № 2A;
  2. Единният портал за достъп до електронни административни услуги;
  3. Системата за сигурно електронно връчване /необходимо е подписване с KEП/;
  4. По пощата с обратна разписка  на адрес – п.к.4000, гр. Пловдив, бул. ”Руски” № 13, ет.1, стая №   2A;
  5. По електронна поща dsp-rodopi@asp.government.bg

ДСП – Родопи