Уважаеми дами и господа, информираме Ви за провеждането на информационни събития на МИГ – Куклен – Асеновград, които ще се проведат в периода 13.09.2018г. – 27.09.2018г., съгласно приложен график. Графикът Може да изтеглите от тук.

ПОКАНА 

Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на информационни събития както следва:

 

1.Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.

Място на провеждане: гр. Куклен, сграда на общинска администрация, ет.3, заседателна зала.

Дата и час на провеждане: 13.09.2018г., 17.00 часа.

 

 1. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.

Място на провеждане: с. Гълъбово, Пенсионерски клуб

Дата и час на провеждане: 14.09.2018г., 10.00 часа.

 

 1. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.

Място на провеждане: с. Руен, сградата на кметството.

Дата и час на провеждане: 14.09.2018г., 17.00 часа

 

 1. 4. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.

Място на провеждане: с. Боянци, сградата на читалището.

Дата и час на провеждане: 18.09.2018г., 18.00 часа.

 

5 Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.

Място на провеждане: с. Нови извор, сградата на кметството.

Дата и час на провеждане: 19.09.2018г., 11.00 часа.

 

6.Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.

Място на провеждане: с. Мулдава, сградата на кметството.

Дата и час на провеждане: 19.09.2018г., 17.30 часа.

 

 1. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.

Място на провеждане: с. Бачково, сградата на  кметството

Дата и час на провеждане: 20.09.2018г., 11.00 часа.

 

 1. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.

Място на провеждане: с. Нареченски бани, сградата на кметството.

Дата и час на провеждане: 20.09.2018г., 16.00 часа.

 

 1. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.

Място на провеждане: с. Тополово, сградата на читалище „Н. Вапцаров 1894 г.”

Дата и час на провеждане: 25.09.2018г., 11.00 часа.

 

 1. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.

Място на провеждане: с. Червен, сградата на Читалището.

Дата и час на провеждане: 25.09.2018г., 17.00 часа.

 

 1. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.

Място на провеждане: с. Конуш,  сградата на Читалището.

Дата и час на провеждане: 26.09.2018г., 11.00 часа.

 

 1. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.

Място на провеждане: с. Избегли,  сградата на Народно читалище „Хр. Ботев 1919г.”

Дата и час на провеждане: 26.09.2018г., 18.30 часа.

 

 1. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.

Място на провеждане: с. Боянци,  сградата на Читалището.

Дата и час на провеждане: 27.09.2018г., 11.00 часа.

 

 

 1. Информационна среща за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР.

Място на провеждане: с. Златовръх,  Пенсионерски клуб.

Дата и час на провеждане: 27.09.2018г., 17.00 часа.