Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че във връзка с гроздоберната кампания 2021 г., Ви напомняме, че съгласно чл. 8 на Регламент 463/2009 г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2021 г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.

Срок за подаване на Декларациите за реколтата от грозде в съответствие с чл. 8 на Регламент 463/2009 г. е най – късно до 15 януари.