Решение № 95 взето на Редовно заседание с Протокол № 9 от 29.03.2024г.