Решение № 81 взето на Редовно заседание  с Протокол № 9 от 29.03.2024г.