Решение № 635 взето на извънредно заседание с Протокол № 58 от 14.12.2022г.