Решение № 391/26.11.2021г.


Актуализирано на 05.05.2022г.

Заповед № 339/20.04.2022г.

Скица – предложение

Извлечение за УПИ XIV – училище, с.Добралък