Решение № 21 взето с Протокол № 4/21.12.2023г.

Скица – предложение