ДГ „Приятели“ гр.Куклен, за пореден път може да се похвали със спечелен проект. Този път той е към Министерство на околната среда и водите и ПУДООС – „Класна стая на открито“ в рамките на национална кампания ”Чиста околна среда” на тема: “Обичам природата – и аз участвам”.
Проектът превърна част от двора на детската градина , не само в място приятно за почивка, но и за учене. Децата ще могат да наблюдават и промените в природата през всички сезони.
В тази връзка и по случай „Седмицата на приятелството“, деца, родители и целият екип на детското заведение, участваха в най-различни организирани мероприятия, забавни игри и образователни занимания . Така се постави началото на проекта.