Събраните средства ще са в помощ на центровете за настаняване на бебета, деца и майки в риск. Родителите заедно със своите деца изработиха сувенири, за да подпомогнат нуждаещите се. Екипът на ДГ “Приятели” изказва своята признателност за щедростта и изключителния жест към всички допринесли за оказаната безвъзмездна помощ.