Библиотеката към НЧ “Никола Вапцаров 1909” – гр. Куклен заедно с други библиотеки от страната, за поредна година се включва в Европейската седмица на кодирането, с организирани безплатни обучения за работа с роботи, по предварително уточнен график. Учениците от СУ”Отец Паисий” направиха първи стъпки в програмирането по един интересен и забавен начин. Целта бе децата да разберат, че програмирането е забавна и креативна дейност, достъпна за всички възрасти и че те са тези, които със своите команди могат да управляват своя герой и неговите действия. Европейската седмица на кодирането цели да повиши обществения интерес към програмирането. Тя насърчава европейци от всички възрасти и с всякакви възможности да демистифицират дигиталните умения и да осъществяват своите идеи чрез програмиране.