Уважаеми хотелиери и физически лица,

Във връзка с получено писмо от Заместник – министъра на туризма от дата 26.06.2019 г.  относно:  Предоставяне  на тестова версия на Единна система за туристическа информация, видео инструкции за работа и попълване на данни в Националния туристически регистър, искаме да ви запознаем с нейните функции и изисквания към всички хотелиери, физически лица, които предоставят настаняване на стаи за гости, къщи  за гости и апартаменти за гости.

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), е разработена и внедрена от Министерството на туризма. Към този момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни  лицата, извършващи дейност  в местата за настаняване. Крайния срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиери) в ЕСТИ е 30.09.2019 г. Считано от  01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма. Всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg

Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран).

Като първа стъпка към заявяване на профил в реалната среда на ЕСТИ и за улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на системата, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ.

Тестовата среда на ЕСТИ не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор  на функционалности  , но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа със системата. Тестовата система може да бъде използвана за пробно подаване на данни във всички варианти, както следва:

  • Подаване на данни за настанени туристи чрез въвеждане на всяка регистрация през уеб-браузъра в модула „Система регистър на настаняванията” (СРН);
  • Подаване на данни с файл в утвърден формат;
  • Подаване данни чрез автоматизирана комуникация „система – система”, при което хотелиерска система обменя данни с ЕСТИ.

Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg

В посочения срок, следва всички да въведат необходимата информация в системата.

Видео инструкции за работа и попълване на данни