Заповед № РД-01-262, заповед № РД-01-263, заповед № РД-01-264, заповед № РД-01-265 на Министъра на здравеопазването, от 14.05.2020 г.