Заповеди № РД-01-270 и № РД-01-271 от 19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването