Заповед №7 и заповед №8 на Кмета на Община Куклен за отчуждаване на имоти