Заповед 590 от 31.07.2020 на Кмета на община Куклен за заличаване на адресна регистрация