Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Куклен за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.