Заповед за определяне на лице, което да приема заявки за осигуряване на транспорт за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването