Заповед за откриване на конкурс за длъжност Ръководител за вътрешен одит в териториална администрация

Списък на допуснатите кандидати

Система за определяне на резултатите

Извлечение от протокол