Заповед №115 от 02.03.2021 г. на Кмета на община Куклен за определяне на местата за поставяне на агитационни материали