На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 28 за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 03.02.2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 02.04.2023 г., издаден на 31.01.2023 г. от Президента на Републиката /обн. в ДВ бр. 11 от 02.02.2023 г./,

НАРЕЖДАМ:

1. Образувам 13 /тринадесет/ броя избирателни секции на територията на община Куклен, от които 8 /осем / броя  в гр. Куклен и 5 /пет/ броя в петте села към общината за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023 г.
Утвърждавам тяхната номерация, адрес и обхват както следва:

Секция   № 001, с адрес гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 46, Професионална гимназия по селско стопанство, I-ви етаж, с обхват на улиците:

Област: 17 ПЛОВДИВ Община: 42 КУКЛЕН Секция: 001
Населено място: 40467 ГР.КУКЛЕН

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00062 УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 001 , 002 , 002А , 003 , 004 ,004А 005 , 006 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 , 018 , 019 , 020,021 , 023 , 025 , 027
00117 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011, 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023А, 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030
00148 УЛ.ХАН КУБРАТ 001 , 002 , 002А , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 013 , 015
00151 УЛ.ГЕРГАНА 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 027
00165 УЛ.СТУДЕНЕЦ 001 , 002 , 002А , 002Б , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 015Б , 016 , 017 , 018 , 018А , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 027А , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 037А , 039 , 041 , 043 , 045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 055 , 057 , 059 , 061 , 063 , 065 , 067 , 069 , 071 , 073
00179 УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 006А , 007 , 008 , 011 , 012 , 013 , 014 , 019 , 021
00240 УЛ.ИВАЙЛО 002 , 004 , 006 , 008
00271 УЛ.ИСКРА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 009 , 011
00360 УЛ.МАЛЧИКА 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016,024
00552 УЛ.РУЕН 002 , 004 , 006 , 008
00597 УЛ.СТАДИОНА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 025
00610 УЛ.СИРМА ВОЙВОДА 001 , 003 , 005 , 007 , 009
00641 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012
00850 УЛ.ПЛОВДИВСКО ШОСЕ 001 , 007 , 011 , 013, 016 , 018, 020

Секция   № 002, с адрес гр. Куклен, ул. ”Александър Стамболийски” № 46, Професионална гимназия по селско стопанства, II-ри етаж, с обхват на улиците:

Област: 17 ПЛОВДИВ Община: 42 КУКЛЕН Секция: 002
Населено място: 40467 ГР.КУКЛЕН

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00084 УЛ.ВИХРЕН 001 ,001А, 002 , 003 , 003А,004 , 006 , 008
00093 УЛ.ВЪРБИЦА 001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012
00237 УЛ.ЗДРАВЕЦ 001 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014, 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022
00268 УЛ.ИГЛИКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А,007 , 008 , 009 , 010, 011
00330 УЛ.ЛЮЛЯК 001 , 002 , 003 , 004 , 006
00343 УЛ.МАДАРСКИ КОННИК 001 , 003 , 005 , 007
00477 УЛ.ПЕЙО К.ЯВОРОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 009А , 009Б , 009В , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 030
00535 УЛ.РОДОПИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013, 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028
00549 УЛ.РОПОТАМО 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006
00727 УЛ.ФИЛИП ТОТЮ 001 , 002 , 003
00730 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013
00789 УЛ.ШИПКА 001 , 002 ,002А, 003 , 004 , 005 , 006 , 008
00792 УЛ.ЯВОР 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008
00833 МАНАСТИР СВ.КОЗМА И ДАМЯН 001
00878 УЛ.ВРИШ 013

 

Секция № 003, с адрес гр. Куклен, ул.”Александър Стамболийски”  № 46,  Професионална  гимназия по селско стопанство,  II- ри  етаж, с обхват на улиците:

Област: 17 ПЛОВДИВ Община: 42 КУКЛЕН Секция: 003
Населено място: 40467 ГР.КУКЛЕН

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00028 УЛ.БАЧО КИРО 001 , 002 , 004 , 005 ,006, 008 , 009 , 010 , 011 , 012
00117 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 031 , 033 , 034 , 035 , 036 , 038 , 039 , 040 , 042 , 044 , 047 , 048 , 049 , 051 , 051А , 053
00120 УЛ.ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 014А , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024
00134 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021
00223 УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009
00357 УЛ.МАЛИНА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006
00432 УЛ.ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 022 , 022А , 023 , 024 , 025 , 026 , 026А , 027 , 029
00446 УЛ.ПЕРСЕНК 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 027 , 028 , 028А , 029 , 030 , 036
00583 УЛ.СВОБОДА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 010А , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031
00607 УЛ.БОЖАНИЦА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 044А , 046 , 048
00702 УЛ.КАБЛЕШКОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011
00713 УЛ.ФИЛИП МАКЕДОНСКИ 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 009А , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026

 

Секция № 004, с адрес гр. Куклен, ул.”Александър Стамболийски” № 52, СУ „ Отец Паисий” , нова сграда, I-ви етаж, с обхват на улиците:

Област: 17 ПЛОВДИВ Община: 42 КУКЛЕН Секция: 004
Населено място: 40467 ГР.КУКЛЕН

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00117 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 061А , 062 , 063 , 063А , 064 , 065 , 065А , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 073 , 074 , 075 , 076 , 077 , 079 , 080 , 081 , 082
00326 УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 019А , 020 , 021 , 022 , 022А , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 028А , 029 , 029А , 030 , 031 , 031А , 032 , 033 , 034 , 035 , 035А , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042
00429 УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008
00480 УЛ.ПРЕСЛАВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 023 , 024 , 026
00494 УЛ.ПЛИСКА 001 , 002 , 002Б , 003 , 004 , 004А , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011 А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 017А , 019 , 021 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028
00521 УЛ.РЕЧНА 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020
00571 УЛ.БЯЛА ЧЕРКВА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048
00655 УЛ.СТОЯН ЗАИМОВ 001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021

 

Секция № 005, с адрес гр. Куклен, ул. ”Александър Стамболийски”  № 52, СУ „Отец Паисий”, нова сграда, II-ри етаж, с обхват на улиците:

Област: 17 ПЛОВДИВ Община: 42 КУКЛЕН Секция: 005
Населено място: 40467 ГР.КУКЛЕН

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00031 УЛ.БРЕЗА 002 , 004 , 006 , 008
00045 УЛ.БУЗЛУДЖА 002 , 004 , 006 , 008 , 010
00076 УЛ.СТРЪМНА 001 , 001А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 ,010А, 011 , 013 , 015 , 015А , 017 , 019 , 021 , 023 , 027 , 027А,029 , 033 , 035 , 037 , 039
00182 УЛ.ДОБРИ ЧИНТУЛОВ 002 , 004 , 006 , 008 , 012
00215 УЛ.ЕЛИН ПЕЛИН 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 009 , 011
00254 УЛ.ИВАН ВАЗОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013
00388 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ 001 , 002 , 002А , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 014А , 016 , 018
00401 УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018
00415 УЛ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 023 , 023А , 023Б,024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 029 , 030 , 031 , 031А , 033 , 035 , 037
00518 УЛ.РАЙНА КНЯГИНЯ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011,012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 019 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034
00521 УЛ.РЕЧНА 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 013А , 015 , 017 , 019 , 021
00566 УЛ.САМУИЛ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021
00697 УЛ.ТОПОЛА 001 , 001А , 003 , 005 , 007
00802 УЛ.ЯВРОВСКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 007А , 007Б ,008, 010, 011, 012 , 013 , 014, 020

 

Секция № 006, с адрес гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски”  № 52, СУ „Отец Паисий”,  нова сграда, II- ри етаж,  с обхват на улиците:

Област: 17 ПЛОВДИВ Община: 42 КУКЛЕН Секция: 006
Населено място: 40467 ГР.КУКЛЕН

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00182 УЛ.ДОБРИ ЧИНТУЛОВ 001 , 001А , 003 , 005
00196 УЛ.ДРУЖБА 001 , 001А , 002,003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 021 , 023 , 025
00254 УЛ.ИВАН ВАЗОВ 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025
00285 УЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033
00299 УЛ.ЙОРДАН ЙОВКОВ 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 008А , 008Б , 010 , 011
00391 УЛ.ОБОРИЩЕ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 022 , 023 , 024 , 026 , 027 , 028 ,029, 030 , 031
00456 УЛ.ПЕТКО ВОЙВОДА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010
00463 УЛ.ПОБЕДА 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 016 , 020 , 022
00669 УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА 001 , 003 , 005
00672 УЛ.ТЕМЕНУЖКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008
00744 УЛ.ХАН АСПАРУХ 001 , 002 , 003,004 , 006 , 006А , 008 , 010
00758 УЛ.ХАН КРУМ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015
00816 УЛ.ЯНЕ САНДАНСКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017
00828 МЕСТНОСТ ТЕРАСИТЕ И ВРИШ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 016 , 018 , 036 ,040, 041 , 067 , 083,084 ,106,110,181,183,234;606,750
00864 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КУКЛЕН 002 , 004 , 006

 

Секция № 007, с адрес гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 52, СУ „Отец Паисий” нова сграда, II- ри етаж, с обхват на улиците:

Област: 17 ПЛОВДИВ Община: 42 КУКЛЕН Секция: 007
Населено място: 40467 ГР.КУКЛЕН

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00045 УЛ.БУЗЛУДЖА 001 , 007 , 009 , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 037 , 039
00103 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 032
00117 УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 083 , 084, 085,086 ,086А, 087 , 088 , 089 , 090 , 091 , 092 , 093 , 094 , 095 , 095А , 095Б , 096 , 097 , 098 , 099 , 100 , 101 , 101А , 103 , 105 , 105А , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 121 , 122 , 123 , 124 , 127 , 128 , 130 , 131 , 132 , 133 , 135
00206 УЛ.ЕДЕЛВАЙС 001 , 002 , 004 , 004А , 006 , 008
00285 УЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006А , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013, 014 , 015 , 016 , 017 , 017А , 019 , 020,021 , 022 , 023
00312 УЛ.ХРИСТО Г.ДАНОВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 013, 014 , 016 , 017 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026
00401 УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 033А , 033Б , 034 , 035 , 036 , 037 , 037А , 038 , 039 , 040 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 048 , 050
00504 УЛ.РАДЕЦКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 ,007А, 008 , 009 , 010 , 011 , 012, 013 , 014
00638 УЛ.СНЕЖАНКА 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 004А , 004Б , 005 , 006 , 006А , 008 , 009, 011 , 013 , 015
00761 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 013

 

Секция № 008, с адрес гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 52, СУ ”Отец Паисий” нова сграда, II- ри  етаж, с обхват на улиците:

Област: 17 ПЛОВДИВ Община: 42 КУКЛЕН Секция: 008
Населено място: 40467 ГР.КУКЛЕН

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00014 УЛ.ДЕМОКРАЦИЯ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 015А , 016 , 017 , 017А , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023А,024 , 025 , 027 , 028 , 028А , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050
00059 УЛ.ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010
00309 УЛ.ЛАТИНКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 011 , 012 , 013
00374 УЛ.МУРГАШ 001 , 002 , 003 , 005
00535 УЛ.РОДОПИ 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 034А , 035 , 036 , 036А , 038 , 040 , 042, 044 , 047
00624 УЛ.СЛАВЯНСКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 026А , 028 , 028А , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 052 , 058 , 060 , 062 , 064 , 066 , 068 , 070 , 072 , 074 , 076 , 078 , 080 , 082 , 084 , 086
00686 УЛ.ТРАКИЯ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 008А , 009 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036
00775 УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 ,024

 

Секция № 009, с адрес с. Гълъбово, ул. „Родопи” № 14, салон на кметството, обхваща цялото населено място:
Област: 17 ПЛОВДИВ Община: 42 КУКЛЕН Секция: 009

Населено място: 18277 С.ГЪЛЪБОВО

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00014 УЛ.ЗДРАВЕЦ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049
00028 УЛ.ДЖЕФЕРИЦА 002 , 004 , 006 , 007,008 , 010 ,011, 012 ,013, 014 , 016 , 018 , 020 ,087
00045 УЛ.ПОДЕМ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020
00062 УЛ.СТРЪМНА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008,009
00076 УЛ.СВЕТА ПЕТКА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029
00093 УЛ.ТИХА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010,011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 019А,021
00103 УЛ.СВЕТИ ДИМИТЪР 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 026 , 028
00148 УЛ.ЦВЕТЕЛИНА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011
00151 УЛ.ЛЮЛЯК 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 011 , 012 , 020
00179 УЛ.СВЕТИ АРХАНГЕЛ И МИХАИЛ 005,007 , 011,012 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021,022 , 024,026 ,039
00182 УЛ.ВЕСЕЛИНА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 008,009, 009А , 010 , 011, 021
00196 УЛ.ПЕТКО ВОЙВОДА 004 , 006, 010 ,014
00215 УЛ.БОЖУР 001, 003, 002 , 004 , 006, 007, 009 , 014
00223 УЛ.РОДОПИ 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016, 017 , 018 , 019, 021, 022 , 023 ,024, 025 , 027 , 028 , 029 , 031 , 032 , 034 , 036, 037, 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 053 , 055 , 056, 057 , 059А,060 , 061 , 062 , 063 , 065, 068 , 070 , 071 , 073 , 073А , 074 , 075 , 077 , 078
00237 УЛ.ДЕТЕЛИНА 001 ,002, 003 , 005
00240 УЛ.ПОЛЯНИ 001 , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 008 , 009 , 010, 080
00254 УЛ.НЕЗАБРАВКА 002 , 003, 004 , 006 , 009,010 , 012 , 016 , 020 , 024 ,026, 028
00268 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 001 , 002 , 003, 006 , 009 , 010 , 013 , 016, 019 ,020, 022 ,023
00271 УЛ.СИНЧЕЦ 004, 005 , 010
00285 УЛ.КЛЕН 002,003 , 004 , 005, 007 ,009
00299 УЛ.ЦАР КРУМ 002 , 004 , 005, 006, 007 , 009 , 013
00309 УЛ.ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 003,004
00312 УЛ.ВОЙНИШКА СЛАВА 002 , 006 , 008 , 011 , 013 , 014 , 015 , 018 , 020 , 021 , 024 , 025 , 026 , 028 , 029 , 030, 032, 033 , 035 , 036 , 038 , 040
00326 УЛ.УСПЕХ 001 , 002 , 003 , 005,010, 019А
00330 УЛ.НИКОЛА ГЪЛЪБОВ 001,002, 003,006, 007,  009 , 010 , 011 , 015 , 017,  020 , 021, 022
00343 УЛ.МАГРЯН 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 012, 017
00357 УЛ.РОСИЦА 001 , 003 , 004 , 005 , 006
00360 УЛ.ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009
00374 УЛ.КИСЕЛИЦА 003 , 006 , 010 , 013
00388 УЛ.БОР 002 , 004 ,005
00391 ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА 001 , 007 , 009 , 011, 012
00401 УЛ.ЗАПАДНА 001 , 003, 005, 006, 009, 010
00432 МЕСТНОСТ СВЕТИ ИЛИЯ 001, 015,028, 047
00446 МЕСТНОСТ ЮРУКАЛАН 004,072,086 , 204, 237
00456 МЕСТНОСТ АРГИРОВА ЧЕШМА 002 , 005, 006, 009, 010, 011, 015, 017, 022, 025, 115
00463
МЕСТНОСТ
ЦАРИНА
005,024,074,  144
00477
МЕСТНОСТ
ДРАГУЛ
016, 053, 054, 067,
00494
МЕСТНОСТ
МАГРЯН
104
00518
МЕСТНОСТ
БАБИНА НИВА
020, 036,
00583
МЕСТНОСТ
БЯЛА ЧЕРКВА
001
00504
МЕСТНОСТ
ПУЩАЛОТО
086, 091, 219 , 634
00549
МЕСТНОСТ
СОКОЛОВА НИВА
060, 063
00480
МЕСТНОСТ
СВ. НЕДЕЛЯ
010,016,058
00566
МЕСТНОСТ
СВ.  ПЕТКА
012,091;094
00535
МЕСТНОСТ
СКЕЛЯТА
053
00571
МЕСТНОСТ ПОЛЯНИ
059
00583
МЕСТНОСТ
БЯЛА ЧЕРКВА
001

 

Секция № 010, с адрес с. Добралък, ул. „Читалищна” №  13, читалище „Иван Вазов-1901”, обхваща цялото населено място:
Област: 17 ПЛОВДИВ Община: 42 КУКЛЕН Секция: 010

Населено място: 21324 С.ДОБРАЛЪК

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00014 УЛ.БЯЛА ЧЕРКВА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 015,016,018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 028 , 031 , 032 , 034
00028 УЛ.ЗАБРАКЬОВИЦА 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 022 , 023 , 027 , 033 , 035
00031 УЛ.ЦАР БОРИС III 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006,007 , 008 , 009 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019
00045 УЛ.ЧИТАЛИЩНА 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 009
00059 УЛ.БЪРЧИНА 001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 014 , 022 , 028
00062 УЛ.БЪРЦЕ 001 , 006 , 007 , 008 , 010, 011 , 012 , 014 , 015 , 017 , 019 , 023
00076 УЛ.ЛИВАДИ 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 018 , 020 , 028 , 030
00084 УЛ.ХАН АСПАРУХ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010
00093 УЛ.ПАНОРАМА 004 , 006 , 007 , 009
00103 УЛ.СТУДЕНКА 003, 004
00117 УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025
00120 УЛ.ВЕДРИНА 001

 

Секция 011, с адрес с. Руен, ул. „Христо Ботев” № 41, читалище „Отец Паисий-1928”, обхваща цялото населено място:

Област: 17 ПЛОВДИВ Община: 42 КУКЛЕН Секция: 011
Населено място: 63238 С.РУЕН

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00014 УЛ.1-ВА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 024 , 025 , 026 , 028 , 030 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 061 , 063 , 065 , 069 , 071 , 073 , 075 , 079 , 081 , 083 , 085 , 087 , 089 , 091 , 093 , 095 , 097 , 099 , 101 , 103
00028 УЛ.2-РА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033
00031 УЛ.3-ТА 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 018 , 020 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 040 , 042
00045 УЛ.4-ТА 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 009А , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 027А
00059 ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018, 024, 026, 028, 030, 031, 036, 037, 039, 041, 052, 056, 059, 060, 062, 086, 125
00062 УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 002 , 007, 008, 011, 012 , 014 , 015 , 016,  020 , 026 , 030, 031,  032 , 033, 036 , 037, 038, 039, 040,  044 , 045 , 046 , 048, 050 , 051 , 052 , 053 , 054, 057 , 058 , 059, 061 , 063 , 064
00076 УЛ.ЕЗЕРНА 001, 002, 003, 005
00084 УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 002 ,003, 004 , 005,  007 , 008, 011
00093 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 002 , 003, 004 , 007,  008 , 009 , 011 , 012 , 012А, 013 , 015 , 016, 017, 018, 019 , 032 ,034
00103 УЛ.СВЕТИ ТОДОР 002 , 003А ,004 , 005 , 006 , 007, 008, 009 , 011, 012, 016 , 018 , 022, 024
00117 УЛ.ЦЪРКОВНА 002 , 003, 004
00120 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР 002, 003
00134 УЛ.СВЕТИ ДИМИТЪР 002,005,  006 , 010, 016, 018,  022, 024, 026
00148 УЛ.РЕЧНА 001 , 002 , 006

 

Секция 012, с адрес с. Цар Калоян, ул. „Македония” № 10, сграда на кметството, първи етаж,  обхваща цялото населено място:

Област: 17 ПЛОВДИВ Община: 42 КУКЛЕН Секция: 012
Населено място: 78207 С.ЦАР КАЛОЯН

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00014 УЛ.ПЪРВА 001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 024 , 025 , 026 , 028 , 029 , 030 , 031 , 033 , 034 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 044 , 045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 054 , 056 , 057 , 059 , 060 , 062 , 064 , 065 , 066 , 068 , 070 , 071 , 073 , 074 , 075 , 076 , 077 , 078 , 080 , 082 , 083 , 084 , 085 , 086 , 087 , 088 , 089 , 091 , 092 , 093 , 097 , 098 , 102 , 103 , 105 , 106 , 108 , 109 , 111 , 115 , 116 , 117 , 118 , 120 , 122 , 123 , 124 , 127 , 128 , 129 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 139 , 140 , 162
00028 УЛ.ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 001 , 007 , 008 , 013 , 014 , 066
00031 УЛ.КАЛОЯН 009, 010, 011, 013, 017, 018 , 020 , 022А, 029 , 030,031 , 032, 034, 037
00045 УЛ.МАКЕДОНИЯ 006 , 008, 011 , 012 , 013 ,017, 019, 029, 037
00059 УЛ.ЗДРАВЕЦ 009 ,014,015,  018, 019 , 020
00062 УЛ.ТРАКИЯ 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 013
00076 УЛ.БЯЛА ЧЕРКВА 001, 002, 003,003А, 004
00093 УЛ.РОДОПИ 002 ,012
00103 УЛ.ДЕРМЕНКА 006, 012
00134 УЛ.БОРИС I 003А , 005 , 007
00148 МЕСТНОСТ ЮРУКАЛАН 288
00179
МЕСТНОСТ
ШАНКИНИ ЧЕРЕШИ
002,015,022,033,062,069
00151
МЕСТНОСТ
БОРОВИК
025
00165
МЕСТНОСТ
ХАНЪМ КАЙНАК
019,071,079

 

Секция № 013, с адрес с. Яврово, ул. „Васил Левски” № 19, читалище „Пробуда-1923”, обхваща цялото населено  място:

Област: 17 ПЛОВДИВ Община: 42 КУКЛЕН Секция: 013
Населено място: 87179 С.ЯВРОВО

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00014 УЛ.1-ВА 001 , 003 , 003Б , 005 , 008 , 012 , 014 , 025 , 029 , 031 , 039
00028 УЛ.2-РА 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 013
00031 УЛ.3-ТА 001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 014 , 018
00045 УЛ.4-ТА 001 , 002 , 003 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011
00059 УЛ.5-ТА 001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013
00062 УЛ.6-ТА 003 , 004А
00076 УЛ.7-МА 001 , 003 , 004 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 018
00093 УЛ.9-ТА 002 , 003 , 007
00103 УЛ.10-ТА 002 , 003 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 018 , 019 , 021
00120 УЛ.12-ТА 002
00134 УЛ.13-ТА 001 , 002 , 003 , 008 , 009 , 016
00148 УЛ.14-ТА 001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009
00151 УЛ.15-ТА 001 , 002 , 008 , 009
00165 УЛ.16-ТА 003 , 004 , 007 , 007А , 008 , 009 , 011 , 013 , 015 , 019 , 039
00179 УЛ.17-ТА 003 , 012 , 016 , 018
00182 УЛ.18-ТА 006 , 008 , 009 , 010 , 012
00196 УЛ.ПЛОВДИВСКА 001,002 , 006,012,014
00240 УЛ.БРАТЯ ГЪЛЪБОВИ 011
00254 УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ 001 ,003,016
00271
УЛ.ДРЯН
007
00285 УЛ.РУЕН 027
00309 УЛ.РАВНИЩА 003
00312 УЛ.БОРИС ДИМОВСКИ 001,007 ,014
00326 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 002, 004 ,009; 019
00343 УЛ.ДРУМ 002 ,003,016
00401 УЛ.РУЖА 004, 008
00223 УЛ.ЕЛХА 001,003,005
00360 УЛ.НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 002,011;019,028,044
00388 УЛ. ОРФЕЙ 002
00206 УЛ. РАЙ 008;009
00237 УЛ.ИГЛИКА 002,003

Настоящата заповед  да се обяви публично, като се публикува на интернет страницата на община Куклен и се постави на информационните табла в сградите на общинска администрация в гр. Куклен,  ул. „Александър Стамболийски” № 43 и на кметските наместничества в селата: Гълъбово, Руен, Добралък, Цар Калоян и Яврово.

Копие от заповедта да се изпрати на Териториално звено  ”Гражданска регистрация  и  административно обслужване” Пловдив, Областен управител на област Пловдив, РИК Пловдив област, Първо РУ и  РУ Асеновград при ОДМВР гр. Пловдив.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването й пред Областния управител на област Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на община Куклен – Мариана Ганева.

 

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен

Съгласували:
Гергана Драгоева
Главен експерт
Елка Димитрова
Старши експерт

Изготвил:
Мариана Ганева
Секретар на община Куклен