ЗАПОВЕД ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН. ЗАПОВЕДТА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК