Заповед РД-01-143/20.03.2020 за въвеждане на нови противоепидемични мерки на територията на Република България.