Заповед № РД-01-125/09.03.2022 г. на Министъра на здравеопазването