Заповед № РД-01-132/26.02.2021 г.  на Министъра на здравеопазването