Заповед № РД-01-144 / 22.03.2020 на Министъра на здравеопазването за допълнение на заповед № РД-01-131 от 17.03.2020