Заповед № РД-01-154 / 22.03.2020 на Министъра на здравеопазването за изменение на заповед № РД-01-124 от 13.03.2020