Заповед № РД-01-158 / 26.03.2020 на Министъра на здравеопазването