Заповед № РД-01-168 / 30.03.2020 на Министъра на здравеопазването