Във връзка с разпространението на COVID-19 у нас здравният министър, със Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. удължава срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Р. България до 13.05.2020 г.