Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването