Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването