Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването