Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването