Заповед № РД-01-251/05.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването