Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването