Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването