Заповед № РД-01-285/29.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването