Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването