Заповед № РД-01-337/13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването