Заповед № РД-01-338/13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването