Заповед № РД-01-353 и заповед № РД-01-354 от 22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването