Заповед № РД-01-369 и заповед № РД-01-370 от 30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването