Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването