Заповед № РД-01-398/17.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването