Заповед № РД-01-452 от 04.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването