Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г.

Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г.
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.

Предложения на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България по време на удължаването на обявената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 за периода 1 февруари – 30 април 2021 г.