Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 на Министъра на здравеопазването