Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването